A gyermeket tiszteletben kell fogadni,
szeretetben felnevelni és
szabadságban elbocsátani.

Rudolf Steiner
Baksán önálló iskola felépítéséhez az 1858/59-es évben kezdtek Mihálovics Imre, a baksai uradalom földesurának jóvoltából, aki megvásárolta a telket, és a költségek felét fizette. 1860-ban már működő iskolája volt a falunak  egy tanítóval. Iskolabővítésre és a második tanítói állás meghirdetésére 1942-ben került sor.
Iskolánk mai arculatát az 1983-ban induló nagy beruházás során nyerte el, melynek során az intézmény új területre költözött, parkosított övezetbe. Az 1984/85-ös tanítási év már ebben az épületben kezdődött 192 tanulóval és 27 intézményi dolgozóval. A következő tanévre elkészült egy 300 adagos konyha és egy 100 személy befogadására alkalmas ebédlő – kiszolgáló helyiség. Az építkezések során a szülők, a környező falvak lakosai rengeteg társadalmi munkát és anyagi segítséget nyújtottak. Az új iskolát Kiss Valér igazgató vette át, és ő még nyolc évig állt az intézmény élén.

Intézményünk működését a mindenkori jogszabályok határozzák meg. Az elmúlt 25 évben a társadalom nagy változásokon ment keresztül, és ezek a változások mind nyomot hagytak a mi életünkben is. Az intézmény fenntartói először az önkormányzatok lettek, majd az elmúlt években létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Iskolánk több társuláshoz is tartozott ezen időszakban – Pécsi Kistérség, Siklósi Kistérség, Sellyei Tankerület, és jelenleg a Szigetvári Tankerületi Központ iskoláival működünk együtt.
Különös hangsúllyal szerepel a helyi nevelési rendszerünkben az informatikaoktatás, az idegen nyelv tanítása, az egészséges, sportos életre nevelés, a közös éneklés szeretete. A kisebbségi népismeret keretén belül tanulóink megismerkednek és megtanulják elfogadni a körülöttünk élő kisebbségek kultúráját, szokásait. Az évek során iskolánkban sikerült felépítenünk egy jól működő vizsgarendszert, melynek fontos célkitűzése tanulóink fokozatos felkészítése a középiskolai tanulmányokra. Első lépésben negyedik osztályos tanulóink adhatnak számot a mesék birodalmában eltöltött időszak élményeiből, majd hatodik osztályosaink történelem szóbeli vizsgát tesznek év végén, végül a nyolcadik osztályos tanulóink félévkor írásbeli matematika és magyar vizsgán, év végén pedig magyar és történelem tantárgyakból szóbeli vizsgán adhatnak számot felkészültségükről.
A fentiekben megemlített pedagógiai munka eszközigényeit különböző pályázatokon való sikeres szerepléseinknek köszönhetjük. Így többek között a folyamatosan megújuló informatikai eszközeink, interaktív táblák és egyéb berendezések, melyek használata a pedagógusoktól is megkívánja a folyamatos képzéseken való részvételt. Ezeken a módszertannal kapcsolatos továbbképzéseken is pályázatokon való sikeres szereplésnek köszönhetően tud részt venni nevelőtestületünk.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere a Baksai Önkormányzat által megpályázott energetikai projekt, melynek köszönhetően iskolánk új, hőszigetelt vakolatot kaphatott az épületek ablakainak cseréjével együtt. Ezúton is köszönjük munkájukat, segítségüket. Iskolánk környezete az elmúlt két évben az Erzsébet táboroknak köszönhetően tovább szépült. Maradandó alkotások díszítik a folyosókat, udvart.
Szép sikereket érnek el tanítványaink, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét. A teljesség igénye nélkül rajzpályázataink nyertesei, versmondók, népdalénekesek, a focisták és a kórus olyan színfoltjai iskolánknak, mely mindig büszkeséggel tölt el bennünket. Történelem versenyek, műveltségi- és mesevetélkedők, művészeti találkozók, farsangok, Bemutatkozik az iskola rendezvényünk, Baksa kupák, közös télapók és karácsonyok fémjelzik munkánkat.
Honlapunk Diákoldalán olvashatnak írásokat, melyek a tanulóink tollából születtek, és az Akikre büszkék vagyunk lenyíló ablak pedig olyan kincseket rejt, melyek ezen falak között bontakoznak ki. Képgalériánk a teljesség igénye nélkül próbál betekintést nyújtani iskolánk életébe.